Connect with us

Hi, what are you looking for?

ESGreece

Ειδική πληροφοριακή ενότητα για τα πράσινα ομόλογα από το Χρηματιστήριο Αθηνών

Το Χρηματιστήριο Αθηνών στο πλαίσιο συνεχών δράσεων υποστήριξης και ανάδειξης διεθνώς αναγνωρισμένων βέλτιστων πρακτικών στην επικοινωνία εκδοτών και επενδυτών στα χαρακτηριστικά των βιώσιμων επενδύσεων που διατίθενται στην ελληνική κεφαλαιαγορά, ανακοινώνει τη δημιουργία της ειδικής πληροφοριακής ενότητας “Athex Bond GreeNet” στο site του. 

Τι προβάλλονται στην ενότητα

Στην ενότητα αυτή προβάλλονται συγκεντρωμένα ομόλογα που διαπραγματεύονται στις αγορές του (Κύρια Αγορά, ΕΝ.Α) και κατά την έκδοσή τους προσδιόρισαν πως ακολουθώντας διεθνώς προσδιορισμένα πρότυπα (ICMA, CBI Certification, κλπ), είτε θα αξιοποιήσουν τα αντλούμενα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση Πράσινων, Κοινωνικών ή συνδυασμού Πράσινων και Κοινωνικών Έργων, είτε ότι οι αποδόσεις τους είναι συνδεδεμένες με ρήτρα αειφορίας (Ομόλογα Συνδεδεμένα με Ρήτρα Αειφορίας). 

Το “Athex Bond GreeNet” δεν αποτελεί ξεχωριστή αγορά ή κατηγορία διαπραγμάτευσης Ομολόγων του Ν.4514/2018, αλλά μόνο τόπο συγκέντρωσης και προβολής πληροφοριών που περιγράφονται σε δημοσίως δημοσιευμένα έγγραφα του Εκδότη. 

Πώς θα λειτουργεί

Το “Athex Bond GreeNet” θα λειτουργεί υποστηρικτικά στις Αγορές Ομολόγων του Χ.Α., διαμορφώνοντας ένα συνεκτικό ψηφιακό χώρο επικοινωνίας όπου:  

– Οι εκδότες Ομολόγων που σχετίζονται με βιώσιμες επενδύσεις θα προβάλουν στην επενδυτική κοινότητα, τόσο τις ESG principles που διέπουν την έκδοσή τους όσο και την τήρηση των αρχών αυτών κατά τη διάρκεια ζωής των ομολόγων.  

– Οι επενδυτές θα βρίσκουν συγκεντρωμένες και κατά συνέπεια ευκολότερα συγκρίσιμες πληροφορίες, σχετιζόμενες με τις ESG δράσεις των εκδοτών που προέρχονται απευθείας από τους τελευταίους και τα βήματα που ακολουθούνται από τους εκδότες με βάση τις προδιαγεγραμμένες αρχές κατά την έκδοση. 

Η πρωτοβουλία αυτή είναι στα πλαίσια της ήδη αναπτυσσόμενης ευρωπαϊκής προσπάθειας, για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του οικοσυστήματος της κεφαλαιαγοράς στην ESG τάση, με επίκεντρο την στρατηγική χρηματοδότησης της βιώσιμης οικονομίας. 

Τα πρώτα 4 ομόλογα

Την πρώτη ημέρα λειτουργίας της νέας Πληροφοριακής Ενότητας, προβάλλονται τα 4 ομόλογα των εκδοτών που έχουν χαρακτηριστεί ως βιώσιμα και διαπραγματεύονται στην Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου:  

– ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ  

– ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.  

– ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ Α.Ε.Ε.Α.Π. 

– ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Οι κανόνες για την προβολή των Ομολόγων στο “ATHEX BONDS GREENet” προσδιορίζονται στην Απόφαση της από 182/15.12.2021 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηρίου Αθηνών και συνοψίζονται στο πλαίσιο των αρχών που προαναφέρθηκαν στους ακόλουθους τρεις πυλώνες:  

– Δημοσιοποίηση Ανακοίνωσης του εκδότη με τα βασικά χαρακτηριστικά του ομολόγου, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα τα οποία άλλωστε αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο που συνοδεύει την κάθε έκδοση.  

– Εξωτερική διασφάλιση τόσο πριν όσο και μετά την έκδοση του ομολόγου.  

– Παροχή περιοδικής και έκτακτης ESG πληροφόρησης σύμφωνα με τα πρότυπα που προσδιορίστηκαν κατά την έκδοση και διάθεση καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ομολόγου.

You May Also Like

ESGreece

Με γνώμονα τον περιορισμό των παγκόσμιων αερίων του θερμοκηπίου και την προστασία του περιβάλλοντος, η ΑΒ Βασιλόπουλος δημιούργησε το ΑΒ Climate Hub, έναν ιστότοπο...

ESGreece

Η Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC) συγκεντρώνει τις υψηλότερες βαθμολογίες και κατατάξεις σε 10 από τις πλέον αναγνωρισμένες αξιολογήσεις ESG, επιτυγχάνοντας κορυφαίες επιδόσεις που...

ESGreece

Την επένδυση σε έναν καινούργιο φωτοβολταϊκό σταθμό 2MW, ο οποίος έχει εγκατασταθεί στη στέγη του 2ου εργοστασίου της, ανακοίνωσε η βιομηχανία γάλακτος Όμηρος. Ο...

ESGreece

Δάνειο ύψους €60 εκατ. έλαβε η ProCredit Bank Bulgaria από την EBRD με στόχο να χρηματοδοτήσει νέο κύκλο πράσινων επενδύσεων, τόσο στην Βουλγαρία, όσο...