Connect with us

Hi, what are you looking for?

ESGreece

Η νέα δασική στρατηγική της ΕΕ για το 2030

Οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη δημοσίευση της νέας δασικής στρατηγικής της ΕΕ για το 2030.

Στα συμπεράσματα που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή σύνοδο του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας, οι υπουργοί αναγνώρισαν την ανάγκη για μεγαλύτερη συμβολή των δασών στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και σε παγκόσμιους στόχους όπως η Ατζέντα του 2030. Πιο συγκεκριμένα:

  • υπογράμμισαν τον ουσιώδη ρόλο που διαδραματίζουν τα δάση για την υγεία των ανθρώπων, την υγεία των ζώων και ένα υγιές φυσικό περιβάλλον στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία»
  • συμφώνησαν ότι η δασοκομία μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη μετάβαση της ΕΕ σε μια πράσινη, κλιματικά ουδέτερη και ανταγωνιστική κυκλική βιοοικονομία
  • τόνισαν τη σημασία της συνεργασίας και του εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των κρατών μελών, της Επιτροπής, των ενδιαφερόμενων μερών και της κοινωνίας των πολιτών
  • εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την έμφαση που αποδίδεται στην προώθηση προϊόντων ξυλείας που παράγονται με βιώσιμο τρόπο και την πρόταση για τη δημιουργία νέας σύμπραξης για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της δασοκομίας.

Ισορροπία μεταξύ των πτυχών της βιώσιμης διαχείρισης των δασών

Ωστόσο, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου υπογραμμίζεται επίσης η ανάγκη να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών πτυχών της βιώσιμης διαχείρισης των δασών και τονίζεται η σημασία του σεβασμού και της διατήρησης της ποικιλομορφίας των δασών και των πρακτικών διαχείρισης των δασών στα διάφορα κράτη μέλη και περιφέρειες.

Επιπλέον, τα κράτη μέλη εξέφρασαν αμφιβολίες σχετικά με την αξία της ανάπτυξης εθνικών στρατηγικών σχεδίων για τα δάση, όπως προβλέπεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, και ενθάρρυναν τη χρήση των υφιστάμενων διεθνών διαδικασιών παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων. Τέλος, οι υπουργοί έκριναν ότι η νέα δασική στρατηγική της ΕΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει μια διεθνή διάσταση με στόχο τον περιορισμό της αποψίλωσης των δασών παγκοσμίως.

Επόμενα βήματα

Στην ανακοίνωσή της, η Επιτροπή καθορίζει ένα χρονοδιάγραμμα στο οποίο περιγράφονται λεπτομερώς τα συγκεκριμένα μέτρα που θα λάβει κατά την περίοδο 2021-2023 για την επίτευξη των στόχων της νέας δασικής στρατηγικής της ΕΕ. Θα επανεξετάσει τη στρατηγική έως το 2025, για να αξιολογήσει την πρόοδο και να αποφασίσει αν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες. Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου που εγκρίθηκαν σήμερα καλείται η Επιτροπή να παρέχει επίσης ετήσιες ενημερώσεις σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής και να εξασφαλίζει τη συμμετοχή του Συμβουλίου σε κάθε περαιτέρω ενέργεια που μπορεί να αναληφθεί βάσει της επανεξέτασης.

You May Also Like

ESGreece

Με γνώμονα τον περιορισμό των παγκόσμιων αερίων του θερμοκηπίου και την προστασία του περιβάλλοντος, η ΑΒ Βασιλόπουλος δημιούργησε το ΑΒ Climate Hub, έναν ιστότοπο...

ESGreece

Η Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC) συγκεντρώνει τις υψηλότερες βαθμολογίες και κατατάξεις σε 10 από τις πλέον αναγνωρισμένες αξιολογήσεις ESG, επιτυγχάνοντας κορυφαίες επιδόσεις που...

ESGreece

Την επένδυση σε έναν καινούργιο φωτοβολταϊκό σταθμό 2MW, ο οποίος έχει εγκατασταθεί στη στέγη του 2ου εργοστασίου της, ανακοίνωσε η βιομηχανία γάλακτος Όμηρος. Ο...

ESGreece

Δάνειο ύψους €60 εκατ. έλαβε η ProCredit Bank Bulgaria από την EBRD με στόχο να χρηματοδοτήσει νέο κύκλο πράσινων επενδύσεων, τόσο στην Βουλγαρία, όσο...