Connect with us

Hi, what are you looking for?

ESGreece

Ταμείο Ανάκαμψης: Produc-e Green, η πράσινη δράση των €200 εκατ. – Δικαιούχοι και προϋποθέσεις

Στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την παραγωγή προϊόντων στον τομέα της πράσινης βιομηχανίας, με έμφαση στον παραγωγικό κλάδο και την αλυσίδα της ηλεκτροκίνησης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και των προϊόντων και αγαθών που προορίζονται για την εξοικονόμηση ενέργειας, αποσκοπεί η δράση Produc-e Green, η οποία τρέχει από τις 30 Μαΐου. 

Στόχος της δράσης είναι η τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και η καινοτόμος και εξωστρεφής ανάπτυξη και μεγέθυνση, με τελικό σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των παραγωγικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε €199,7 εκατ. και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2023-2025.
Οι υποβολές ολοκληρώνονται την 30ή Νοεμβρίου 2023, ωστόσο η διάρκεια αυτή μπορεί να συντμηθεί στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι καλυφθούν πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης των υποβολών στο πλαίσιο της δράσης.ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ

Επιχειρήσεις, νέες ή και υφιστάμενες, οι οποίες επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε κάποιον από δεκαεπτά συγκεκριμένους ΚΑΔ, θα έχουν τη δυνατότητα να επιδοτηθούν με ποσοστό έως και 70% μέσω της δράσης.

Αναλυτικά, και σύμφωνα με την προκήρυξη της δράσης, οι επιλέξιμοι κωδικοί δραστηριότητας είναι οι εξής:

 1. Κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων για τη μεταφορά επιβατών
 2. Κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων για τη μεταφορά δέκα ή περισσότερων επιβατών
 3. Κατασκευή αμαξωμάτων για ηλεκτρικά οχήματα
 4. Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων π.δ.κ.α., αποκλειστικά για ηλεκτρικά οχήματα
 5. Κατασκευή ηλεκτρικών μοτοσυκλετών (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών ποδηλάτων και άλλων ηλεκτρικών οχημάτων)
 6. Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων αποκλειστικά για ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών ποδηλάτων και άλλων ηλεκτρικών οχημάτων)
 7. Κατασκευή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων (φορτιστές)
 8. Κατασκευή μερών εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης και αντλιών θερμότητας
 9. Κατασκευή εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης και αντλιών θερμότητας, εκτός των συσκευών οικιακού τύπου
 10. Κατασκευή εναλλακτών θερμότητας· μη οικιακών συσκευών κλιματισμού, ψύξης και κατάψυξης
 11. Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
 12. Κατασκευή φωτοβολταϊκών κυττάρων
 13. Κατασκευή ανεμογεννητριών
 14. Κατασκευή ηλιακών θερμοσιφώνων, ηλεκτρικών
 15. Κατασκευή ηλιακών θερμοσίφωνων, μη ηλεκτρικών
 16. Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών
 17. Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης είναι τα ακόλουθα:

ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δικαιούχοι της δράσης είναι νέες ή υφιστάμενες εταιρίες, κάθε νομικής μορφής (ΟΕ/ΕΕ/ΙΚΕ/ΕΠΕ/ΑΕ) και μεγέθους, που ασκούν ή θα ασκήσουν παραγωγική δραστηριότητα διαθέτοντας ως κύρια δραστηριότητα μια εξ’ αυτών που περιγράφονται στο σχετικό ΦΕΚ.

Η δράση θα παρέχει οικονομικά κίνητρα:

 • για την κατασκευή ή και αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων ή και επέκταση – εκσυγχρονισμού υφισταμένων
 • για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και την κατασκευή τεχνικών εγκαταστάσεων
 • για την προμήθεια εξοπλισμού παραγωγής
 • για την έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντων
 • για την προμήθεια λογισμικών, κ.ά.

ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να:

• εμπίπτουν στον τομέα της μεταποίησης
• περιλαμβάνονται στους ΚΑΔ της ΚΥΑ της δράσης
• έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και
• ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν.
 • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας

You May Also Like

ESGreece

Με γνώμονα τον περιορισμό των παγκόσμιων αερίων του θερμοκηπίου και την προστασία του περιβάλλοντος, η ΑΒ Βασιλόπουλος δημιούργησε το ΑΒ Climate Hub, έναν ιστότοπο...

ESGreece

Η Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC) συγκεντρώνει τις υψηλότερες βαθμολογίες και κατατάξεις σε 10 από τις πλέον αναγνωρισμένες αξιολογήσεις ESG, επιτυγχάνοντας κορυφαίες επιδόσεις που...

ESGreece

Την επένδυση σε έναν καινούργιο φωτοβολταϊκό σταθμό 2MW, ο οποίος έχει εγκατασταθεί στη στέγη του 2ου εργοστασίου της, ανακοίνωσε η βιομηχανία γάλακτος Όμηρος. Ο...

ESGreece

Δάνειο ύψους €60 εκατ. έλαβε η ProCredit Bank Bulgaria από την EBRD με στόχο να χρηματοδοτήσει νέο κύκλο πράσινων επενδύσεων, τόσο στην Βουλγαρία, όσο...