Connect with us

Hi, what are you looking for?

ESGreece

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ: ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Σε επτά πυλώνες εστιάζει η έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης 2019-2020 Αθηναϊκής Ζυθοποιίας όπως παρουσιάστηκε από τον CEO της εταιρείας, Αλέξανδρο Δανιηλίδη.
Η εταιρεία διατηρεί μία καθετοποιημένη, “ελληνική διαδρομή” παραγωγής, ξεκινώντας από το χωράφι, µε την προμήθεια των πρώτων υλών και καταλήγοντας στο ποτήρι των καταναλωτών που απολαμβάνουν τα προϊόντα της.Αυτοί είναι:

 • Γεωργία
 • Παραγωγή
 • Μεταφορές
 • Σημεία κατανάλωσης
 • Εργαζόμενοι
 • ΚαταναλωτέςΠρομηθευτές
: Δίνεται μεγάλο βάρος στο δίκτυο των 893  προμηθευτών, το 96% των οποίων δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, με το 83% της εκτιμώμενης αξίας πληρωμών να παραμένει εντός των συνόρων της χώρας. Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο της διαρκούς αναζήτησης νέων, πιο φιλικών προς το περιβάλλον συσκευασιών, η εταιρεία εστιάζει στην κυκλική οικονομία μέσω της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης, έχοντας καταφέρει το 95% των φιαλών που εμπορεύεται, να είναι επιστρεφόμενες.

Γεωργία: Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία ξεκίνησε από το 2008 να υλοποιεί το πρώτο και μεγαλύτερο πρόγραμμα συμβολαιακής καλλιέργειας κριθαριού στην Ελλάδα, έχοντας κατορθώσει εδώ και πολλά χρόνια, να καλύπτει τις παραγωγικές της ανάγκες με 100% ελληνικό κριθάρι. Πραγματοποιεί επίσης σημαντικές επενδύσεις σε δράσεις Έρευνας και Ανάπτυξης και έχει ήδη επιτύχει το 2020 να πιστοποιήσει το 35% της συνολικής παραγόμενης ποσότητας κριθαριού, ως προϊόν ορθής γεωργικής πρακτικής.

Παραγωγή: Σε αυτό το πλαίσιο, μειώνει διαρκώς την κατανάλωση ενέργειας, επιτυγχάνοντας το 2020 έναντι του 2019, μείωση των Scope 1 εκπομπών CO2 κατά 21% (αγορά και καύση καυσίμου για τις ανάγκες μεταφοράς και αποθήκευσης) και αντίστοιχα μείωση 14,4% για τις Scope 2 (εκπομπές από τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας). Επίσης, η εταιρεία ανακύκλωσε το 89% των αποβλήτων της. Την ίδια στιγμή, μείωσε τις αναλήψεις νερού κατά 21% για το 2020 σε σχέση με το 2019, αλλά και τις απορρίψεις κατά 23%. Μάλιστα, σε επίπεδο περαιτέρω ανάδειξης και έρευνας του φαινομένου της λειψυδρίας σχεδίασε και εφαρμόζει το Πρόγραμμα «Νερό για το Αύριο», το οποίο προωθεί στην πράξη τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, προτείνοντας λύσεις για την ορθότερη διαχείριση των υδατικών πόρων στην Ελλάδα.


Μεταφορές: Η εταιρεία μειώνει σταθερά τις εκπομπές διοξειδίου μέσω της βελτιστοποίησης των πρακτικών φόρτωσης και δρομολογίων, με αποτέλεσμα το 2020 να παρατηρείται μείωση των εκπομπών διοξειδίου κατά 17% (σε σχέση με το 2019). Παράλληλα, αναβαθμίζει τα φορτηγά της με τη μετατροπή των κινητήρων τους σε συνδυασμένη κατανάλωση 20% LPG και 80% πετρελαίου – αντί αποκλειστικά πετρελαίου – ενώ γίνεται και χρήση ηλεκτρικών περονοφόρων οχημάτων στις εγκαταστάσεις της, προκειμένου να μειωθούν περαιτέρω  οι εκπομπές CO2.

Σημεία κατανάλωσης: Εδώ και μία δεκαετία η εταιρεία χρησιμοποιεί φιλικά προς το περιβάλλον, «πράσινα» ψυγεία και ψύκτες βαρελίσιας μπίρας, επιτυγχάνοντας έως και 35% μείωση στην κατανάλωση ενέργειας, σε σχέση με τα αντίστοιχα συμβατικά.


Εργαζόμενοι: Οι εργαζόμενοι της εταιρείας βρίσκονται στον πυρήνα όλων των δραστηριοτήτων της ευρύτερης οικογένειας που ονομάζεται Αθηναϊκή Ζυθοποιία. Η εταιρεία ενισχύει ενεργά την κουλτούρα ασφάλειας στις εγκαταστάσεις της, έχοντας καταφέρει να μη σημειωθεί κανένα ατύχημα μέσα στο 2020. Ως προς την πανδημία COVID-19, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία προχώρησε σε έγκαιρη αναπροσαρμογή ολόκληρου του μοντέλου λειτουργίας της, με πλήρη υιοθέτηση της τηλεργασίας, εκπαιδεύσεις, κ.α., με στόχο τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων και των συνεργατών της. Τέλος, η εταιρεία συνεχίζει να εστιάζει σε καίρια ζητήματα όπως η παροχή ίσων ευκαιριών, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευσή της στις αξίες της Συμπερίληψης και της Διαφορετικότητας, μεταξύ άλλων και με την υπογραφή το 2020 της «Χάρτας Διαφορετικότητας».

Καταναλωτές: Η διαδρομή, φυσικά, καταλήγει στους τελικούς καταναλωτές των προϊόντων, με την Αθηναϊκή Ζυθοποιία να αναγνωρίζει, ως κύριο μέλημά της την προώθηση της κουλτούρας της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ. Η εταιρεία συνεργάζεται στενά με ομάδες και φορείς, όπως η Ένωση Μπάρμεν Ελλάδας, η ΜΚΟ «Νηφάλιοι – Στην υγειά μας», κ.α., σε καμπάνιες ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά το θέμα, ενώ έχει καθιερώσει την κατηγορία  της μπίρας χωρίς αλκοόλ με 5 προϊόντα (ΑΜΣΤΕΛ FREE 0.0%, η ΑΜΣΤΕΛ FREE LEMON 0.0%, η HEINEKEN 0.0,ΑΛΦΑ Χωρίς).

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ειδικότερα το τρίπτυχο Περιβάλλον – Κοινωνία – Υπεύθυνη Κατανάλωση συγκεντρώνει μέρος των στόχων της εταιρείας για το 2030.

Συγκεκριμένα για το Περιβάλλον οι στόχοι της ζυθοποιίας είναι οι εξής
Περιβάλλον
Ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα

Η εξοικονόμηση ενέργειας και η μείωση των αερίων του θερμοκηπίου αποτελεί βασική δέσμευση προκειμένου να παράγει προϊόντα με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση για το περιβάλλον.

 • Μηδενικές εκπομπές στην παραγωγή μέχρι το 2030
 • Αλυσίδα αξίας ουδέτερου ισοζυγίου μέχρι το 2040
 • 100% βιώσιμες πρώτες ύλες (λυκίσκος, κριθάρι) μέχρι το 2030
 • Ενίσχυση κυκλικότητας
 • Μετατροπή αποβλήτων και επαναχρησιμοποίηση
 • Υγιείς λεκάνες απορροής (ύδατα)
 • Μείωση της μέσης χρήσης νερού στην παραγωγή κατά 31%, σε 2,9 hl/hl μέχρι το 2030
Για την κοινωνία
Συμπερίληψη και Διαφορετικότητα

 • 30% γυναίκες σε διοικητικές θέσεις μέχρι το 2025, 40% μέχρι το 2030
 • Εκπαίδευση του 100% της Διοίκησης σε θέματα ηγεσίας χωρίς αποκλεισμούς μέχρι το 2023
 • Δίκαιος και ασφαλής χώρος εργασίας
 • Δίκαια αμοιβή για εργαζομένους: κάλυψη των όποιων κενών μέχρι το 2023
 • Ίδιος μισθός για την ίδια εργασία: αξιολόγηση και ενέργειες μέχρι το 2023
 • Δίκαια πρότυπα ζωής και εργασίας για εργαζόμενους τρίτων εταιρειών
 • Ενίσχυση κουλτούρας για μηδενικά σοβαρά ατυχήματα στους χώρους εργασίας
 • Θετικός αντίκτυπος στις κοινωνίες
 • Υλοποίηση τουλάχιστον μίας πρωτοβουλίας ετησίως με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο

Για την υπεύθυνη κατανάλωση
Προϊόντα χωρίς αλκοόλ πάντα και παντού διαθέσιμα

 • Διατήρηση του διευρυμένου χαρτοφυλακίου προϊόντων χωρίς αλκοόλ
 • Διατήρηση της σαφήνειας και διαφάνειας στις πληροφορίες για τον καταναλωτή στο
 • 100% των προϊόντων μας
 • Αντιμετώπιση της κατάχρησης αλκοόλ
 • Διατήρηση μιας τουλάχιστον συνεργασίας για την αντιμετώπιση της κατάχρησης αλκοόλ
 • Προώθηση της θετικής εικόνας της υπεύθυνης κατανάλωσης
 • Συνέχιση της επένδυσης του 10% του media budget της μάρκας Heineken σε καμπάνιες υπεύθυνης κατανάλωσης

Στέλλα Αυγουστάκη
stella@notice.gr

You May Also Like

Απόψεις

Δεν το γράφω για πρώτη φορά: Το θέμα του ESG είναι – και πρέπει να είναι – πρώτης προτεραιότητας για όλες τις επιχειρήσεις. Πολύ περισσότερο...

ESGreece

Η οικονομία του διαμοιρασμού για τη μόδα ανθεί, με τους millennials να προτιμούν την ενοικίαση από την αγορά ρούχων, ιδίως στην εποχή της πανδημίας....

EsGlossary

Με τον όρο βιωσιμότητα των ωκεανών εννοούμε όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν, με σκοπό την αειφόρο διαχείριση των ωκεανών και...