Connect with us

Hi, what are you looking for?

ESGreece

Χ Δήμας: “Ευκαιρία η μετάβαση στην κυκλική οικονομία – Ουσιαστική η χρήση των ESG κριτηρίων”

Σημαντική ευκαιρία για τη χώρα είναι η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία αναφέρει στο esgreece.com o Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας.

  1. Πόσο σημαντική είναι η καινοτομία για τη μετάβαση της χώρας μας σε ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, με έμφαση στην κυκλική οικονομία και τις χαμηλές εκπομπές άνθρακα;

Η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για να δημιουργηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την χώρα μας με σημαντικά οικονομικά οφέλη. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως απαιτούνται αλλαγές που ξεκινούν από την καθημερινή προσωπική πρακτική και τις συνήθειες και εκτείνονται έως την ανάπτυξη εφαρμογών με βάση τις νέες τεχνολογίες και τις τεχνολογίες αιχμής.

Η αξιοποίηση της καινοτομίας, μπορεί σταδιακά να οδηγήσει στην υιοθέτηση νέων προτύπων στην παραγωγή και την κατανάλωση, μειώνοντας το αποτύπωμα της ανθρώπινης παρέμβασης στο φυσικό περιβάλλον. Ο σχεδιασμός και η χρήση προϊόντων που θα μπορούν να αξιοποιηθούν και μετά την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής τους μέσα από την ανακύκλωση ή την μετατροπή τους σε ενέργεια, αποτελούν «πεδίο δόξης λαμπρό» για την καινοτομία και την έρευνα.

  1. Βλέπετε το οικοσύστημα καινοτομίας της Ελλάδας να καταπιάνεται με λύσεις και τεχνολογίες σχετικές με τη βιωσιμότητα και την κλιματική αλλαγή, ή είναι περισσότερο επικεντρωμένο σε λύσεις πιο κοντά στην αγορά (πχ. ηλεκτρονικό εμπόριο);

Το οικοσύστημα καινοτομίας περιλαμβάνει όλους τους Ερευνητικούς Φορείς (Ερευνητικά Κέντρα και ΑΕΙ), καινοτόμες επιχειρήσεις – εδραιωμένες, νεοφυείς και τεχνοβλαστούς του Elevate Greece, καθώς και την Κοινωνία των Πολιτών.

Οι Ερευνητικοί μας φορείς βρίσκονται στο προπύργιο δράσεων και τεχνολογιών που ασχολούνται με την αντιμετώπιση και τον μετριασμό των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής. Σημαντικότερη όλων είναι η Εμβληματική Δράση CLIMPACT, το Εθνικό Δίκτυο για την Κλιματική Αλλαγή το οποίο χρηματοδοτείται αμιγώς από Εθνικούς Πόρους.

Επιπλέον, μια πρωτοποριακή ερευνητική υποδομή, μοναδική στη ΝΑ Ευρώπη είναι το Παρατηρητήριο Γεωεπιστημών και Κλιματικής Αλλαγής Αντικυθήρων (ΠΑΓΓΑΙΑ) που δημιουργεί το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Στον τομέα της βιωσιμότητας, η έρευνα που εκτελείται σε θέματα ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης, παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και της αποθήκευσης ενέργειας, αποτελούν ένα σημαντικό αριθμό έργων που πραγματοποιούνται, τόσο μέσω της Βασικής Έρευνας από προκηρύξεις του ΕΛΙΔΕΚ, όσο και από την Εφαρμοσμένη Έρευνα από δράσεις τύπου Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ.

Τέλος, ακόμη και στο μέτωπο των Νεοφυών Επιχειρήσεων που επιτέλους η Πολιτεία, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “Elevate Greece”, καταγράφει συστηματικά το «τοπίο» μέσα από το δυναμικό Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων, βλέπουμε την σημαντική ενασχόληση και των νεοφυών με θέματα ESG.

  1. Υπάρχει προγραμματισμός από το υπουργείο να δοθούν κίνητρα για την καινοτομία ειδικά στοχευμένα στην μετάβαση στην οικονομία χαμηλού άνθρακα, την κυκλικότητα και την προστασία της βιοποικιλότητας;

Στο νέο ΕΣΠΑ επισημαίνεται ότι υπάρχουν δύο Επιχειρησιακά Προγράμματα άμεσα σχετιζόμενα με το Περιβάλλον και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη:

· Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» με προϋπολογισμό €3.607 εκατ.

· Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» με προϋπολογισμό €1.629 εκατ.

Παράλληλα το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» με προϋπολογισμό €3.885 εκατ., χρηματοδοτεί πλήθος παρεμβάσεων

Εκτός από το ΕΣΠΑ, γενναίες χρηματοδοτήσεις θα δοθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσω στοχευμένων Εμβληματικών Δράσεων και ενίσχυσης Βασικής Έρευνας από προκηρύξεις του ΕΛΙΔΕΚ.

Παράλληλα, σε επιχειρηματικό επίπεδο παρέχονται επενδυτικά κίνητρα μέσω του νέου Νόμου για τις Στρατηγικές Επενδύσεις, καθώς και μέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόμου ο οποίος απευθύνεται σε υφιστάμενες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις

  1. Αναφορικά με τις Αρχές ESG, τις αξιολογήσεις και επενδύσεις με κριτήρια περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης, ποια η πρόβλεψή σας για την ενσωμάτωσή τους στο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας; Ξεχωρίζετε κάποια ελληνική τεχνογνωσία και τεχνολογία στον τομέα αυτό;

Οι επενδύσεις και η αξιολόγηση με βάση τα κριτήρια ESG γίνονται ολοένα και πιο σημαντικά παγκοσμίως, και στην περίπτωση της Ελλάδας, γίνεται όλο και πιο ουσιαστική η χρήση τους καθώς η χώρα μας επιθυμεί να είναι ιδιαίτερα ελκυστική για επενδυτές που ενσωματώνουν τις αρχές της βιωσιμότητας και του Impact Investing.

Με αυτό τον τρόπο θα μεταβούμε σε ένα πιο πράσινο και πιο βιώσιμο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης, δεδομένων των δεσμεύσεων της Κυβέρνησης καθώς και της αξιοποίησης των κεφαλαίων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ειδικά δε για την ανάπτυξη της καινοτομίας και της μεγέθυνσης του οικοσυστήματος θεωρώ πως η χρήση τους είναι απαραίτητη.

Σχετικά με κάποια νέα τεχνολογία για ESG, αξίζει να αναφέρω το εργαλείο VERIMPACT, μια εξαιρετικά καινοτόμο online μεθοδολογία και εργαλείο, που έχει αναπτυχθεί από το Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του EPLO σε συνεργασία με διεθνώς αναγνωρισμένους εμπειρογνώμονες, η οποία ενσωματώνει εξαιρετικά προηγμένες προσεγγίσεις τεχνητής νοημοσύνης για την ανάλυση δεδομένων, με στόχο την εκτίμηση κίνδυνου και προβλέψεων. Με αυτό τον τρόπο ενσωματώνεται η εφαρμογή των Αρχών ESG για Βιώσιμες Χρηματοοικονομικές πρακτικές, όχι μόνο για φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα και για μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν τους πόρους να επενδύσουν σε αυτό τον τομέα, αλλά καθώς πρόκειται για μια online υπηρεσία και για μικρομεσαίες εταιρείες που αποτελούν την πλειονότητα της Ελληνικής οικονομίας και άρα έχουν εξαιρετική σημασία. Είναι πολύ σημαντικό πως οι αρχές ESG ενσωματώνονται σταδιακά και υιοθετούνται από την ελληνική κοινωνία, γεγονός που επιτρέπει την σταδιακή μετάβαση σε μια βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον κοινωνία.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά όλη την συνέντευξη του κ. Δήμα.

Στέλλα Αυγουστάκη
stella@notice.gr

You May Also Like

ESGreece

Με γνώμονα τον περιορισμό των παγκόσμιων αερίων του θερμοκηπίου και την προστασία του περιβάλλοντος, η ΑΒ Βασιλόπουλος δημιούργησε το ΑΒ Climate Hub, έναν ιστότοπο...

ESGreece

Η Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC) συγκεντρώνει τις υψηλότερες βαθμολογίες και κατατάξεις σε 10 από τις πλέον αναγνωρισμένες αξιολογήσεις ESG, επιτυγχάνοντας κορυφαίες επιδόσεις που...

ESGreece

Την επένδυση σε έναν καινούργιο φωτοβολταϊκό σταθμό 2MW, ο οποίος έχει εγκατασταθεί στη στέγη του 2ου εργοστασίου της, ανακοίνωσε η βιομηχανία γάλακτος Όμηρος. Ο...

ESGreece

Δάνειο ύψους €60 εκατ. έλαβε η ProCredit Bank Bulgaria από την EBRD με στόχο να χρηματοδοτήσει νέο κύκλο πράσινων επενδύσεων, τόσο στην Βουλγαρία, όσο...