Connect with us

Hi, what are you looking for?

ESGreece

Henkel: Ισχυρή επίδοση στην βιωσιμότητα το 2021 και νέοι στόχοι για το 2030+

Η Henkel δημοσίευσε πρόσφατα την 31η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, στην οποία καταγράφονται τα επιτεύγματα και η πρόοδος της εταιρείας για το 2021, ενώ παράλληλα υπογραμμίζεται το νέο Πλαίσιο Στόχων για Βιώσιμη Ανάπτυξη για το 2030 και μετά.

Σημαντικό ιστορικό επιδόσεων σε ένα δύσκολο έτος

Το 2021, η Henkel έδωσε προτεραιότητα στη στρατηγική της για βιώσιμη ανάπτυξη, μείωσε τις εκπομπές CO2 στις δραστηριότητές της (ιδίως με τη μετάβαση σε πράσινη ηλεκτρική ενέργεια) και σημείωσε μεταξύ άλλων, περαιτέρω πρόοδο στη προμήθεια πρώτων υλών, καθώς και στη χρηματοδότηση, στο πλαίσιο της βιωσιμότητας.

Η Henkel στοχεύει να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα στην παραγωγή της κατά 65% έως το 2025 (σε σχέση με το έτος βάσης 2010). Μέχρι το τέλος του 2021, η Henkel είχε ήδη μειώσει κατά το ήμισυ το αποτύπωμα CO2 στην παραγωγή της. Για να το πετύχει αυτό, η εταιρεία εστιάζει επίσης στη βελτίωση της ενεργειακής της απόδοσης και στην προμήθεια του 100% της ηλεκτρικής της ενέργειας αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2030. Μέχρι το τέλος του 2021, η παραγωγή της Henkel σε 21 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κολομβίας και της Γαλλίας, κατάφερε και βασίζεται πλήρως σε ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από 100% ανανεώσιμες πηγές. Σήμερα, η Henkel ήδη χρησιμοποιεί το 68% της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται από ανανεώσιμες πηγές.

Οι δεσμεύσεις

Επιπλέον, η Henkel δεσμεύεται ενεργά για τη δημιουργία ενός πραγματικού μοντέλου κυκλικής οικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, συνεργάζεται με διάφορους εταίρους σε ολόκληρο το φάσμα της αλυσίδας αξίας, ενώ υποστηρίζει διεθνείς πρωτοβουλίες όπως: η Plastic Bank και η New Plastics Economy του Ιδρύματος Ellen MacArthur. Η φιλόδοξη στρατηγική της εταιρίας για τις συσκευασίες, στοχεύει στη μείωση και την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας ώστε να μην βλάπτουν το περιβάλλον. Ένας από τους σημαντικότερους στόχους μέχρι το 2025 είναι το 100% των συσκευασιών της Henkel να είναι ανακυκλώσιμες ή να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Έως το τέλος του 2021, το ποσοστό ήταν ήδη περίπου 86%. Η Henkel εργάζεται επίσης σταθερά για την αύξηση του ποσοστού των ανακυκλωμένων υλικών στις συσκευασίες της σε ποσοστό άνω του 30% για όλες τις πλαστικές συσκευασίες των καταναλωτικών προϊόντων της παγκοσμίως έως το 2025. Μέχρι το τέλος του 2021, η εταιρεία αύξησε το ποσοστό αυτό σε περίπου 18%.

Βιώσιμη παραγωγή

Η Henkel σημείωσε επίσης, σημαντική πρόοδο στην προσπάθεια της να προμηθεύεται από βιώσιμη παραγωγή το 100% του φοινικέλαιου και του φοινικοπυρηνελαίου. Το 2021, η εταιρεία προμηθεύτηκε το 93% των συνολικών αναγκών της με   πιστοποιημένες πρώτες ύλες σύμφωνα με το μοντέλο ισοζυγίου μάζας του RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Η Henkel αποδίδει ορισμένες από τις επιτυχίες της στη μακροχρόνια συνεργασία με την οργάνωση Solidaridad, η οποία υποστηρίζει τους μικροκαλλιεργητές φοινικέλαιου στη Νότια Αμερική, την Αφρική και την Ασία. Μέχρι σήμερα, οι συνεργάτες έχουν καταφέρει να επηρεάσουν θετικά περίπου περισσότερους από 36.000 μικροκαλλιεργητές σε όλο τον κόσμο.

Νέο Πλαίσιο Βιώσιμης Χρηματοδότησης

Ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο ήταν η ανακοίνωση του νέου Πλαισίου Βιώσιμης Χρηματοδότησης της Henkel, το οποίο συνδέει άμεσα την στρατηγικής της εταιρίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την στρατηγική της σχετικά με την χρηματοδότηση. Το πλαίσιο περιλαμβάνει δύο πιθανές μορφές χρηματοδότησης: την έκδοση ομολόγων που συνδέονται με τη βιωσιμότητα καθώς και πράσινων ομολόγων. Το 2021, η Henkel έκανε τις πρώτες δύο εκδόσεις ομολόγων σύμφωνα με τους όρους αυτού του πλαισίου, καθιστώντας την με αυτόν τον τρόπο, την πρώτη εταιρεία του κλάδου της που εξέδωσε ευρω-ομόλογο, του οποίου το επιτόκιο συνδέεται με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων βιωσιμότητας. Συνολικά, εκδόθηκαν ομόλογα με όγκο άνω των 700 εκατομμυρίων ευρώ.

Προώθηση στόχων και φιλοδοξιών μέσω του Πλαισίου Στόχων Βιωσιμότητας για το 2030 και μετά

Τα επιτεύγματα αυτά σχετίζονται με τους στόχους της Henkel που τέθηκαν το 2010 στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής. Μετά από μια δεκαετία επιτυχημένης προόδου στον τομέα της βιωσιμότητας, η Henkel αποφάσισε το 2021 να διερευνήσει τις υπάρχουσες εξωτερικές εξελίξεις καθώς και τη στρατηγική και τους στόχους της για το μέλλον. Αυτή η επανεξέταση οδήγησε σε ένα νέο Πλαίσιο Στόχων Βιωσιμότητας για το 2030 και μετά, το οποίο περιλαμβάνει νέους, πρόσθετους μακροπρόθεσμους στόχους που θα συμβάλουν στον μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας προς τη βιωσιμότητα.

Το Πλαίσιο Στόχων Βιωσιμότητας της Henkel για το 2030 και μετά, αποτελείται από τρεις διαστάσεις:

  • Πλανήτης αειφορίας (Regenerative Planet): Στοχεύει σε ένα μέλλον κυκλικό με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, καθώς μετασχηματίζει τις διαδικασίες της επιχείρησης, των προϊόντων και των πρώτων υλών χάρη στην επιστήμη και την καινοτομία.
  • Ευημερούσες Κοινότητες (Thriving Communities): Στοχεύει να βοηθήσει τους ανθρώπους να ζήσουν μια καλύτερη ζωή μέσω της συλλογικής δύναμης της επιχείρησης και των εμπορικών σημάτων, υποστηρίζοντας την ισότητα, την εκπαίδευση και την ευημερία.
  • Έμπιστος Εταίρος (Trusted Partner): Στοχεύει να οδηγήσει στην αλλαγή της απoδοτικότητας και των συστημάτων με ακεραιότητα μέσω μιας κουλτούρας που βασίζεται σε αξίες, στην επιστήμη και στο πάθος για την τεχνολογία.

«Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι στόχοι του πλαισίου ευθυγραμμίζονται με τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών μας για την αντιμετώπιση θεμάτων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διακυβέρνησης (ESG), καθώς αυξάνεται η ενασχόληση μας σε αυτούς τους τομείς ολοένα και περισσότερο», εξήγησε η Ulrike Sapiro, Chief Sustainability Officer της Henkel. «Εξετάσαμε τους τομείς που μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο, να δράσουμε ταχύτερα και να γίνουμε πιο τολμηροί – και ένα από τα βασικά επακόλουθα αυτής της εξέτασης ήταν η αλλαγή στον τομέα της παραγωγής που θα είναι πλέον κλιματικά θετική από το 2030 αντί για το 2040».

Οι βασικοί νέοι στόχοι περιλαμβάνουν:

  • Στόχος για κλιματικά θετικές εργασίες έως το 2030 και καθορισμός μιας πορείας μηδενικού αποτυπώματος για τις εκπομπές Scope 3 (από την προμήθευση έως το ράφι), σύμφωνα με την πρωτοβουλία Science Based Targets.
  • Ενίσχυση της κυκλικότητας με την αύξηση της κυκλικής χρήσης του νερού και των υλικών παραγωγής αποβλήτων έως το 2030  
  • Επίτευξη της ισότητας των φύλων σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης έως το 2025
  • Επέκταση των κοινοτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και του εθελοντισμού
  • Διαμόρφωση του εργασιακού μέλλοντος για την εταιρεία και τους εργαζομένους της μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης και επέκτασης του προγράμματος «Smart Work» που ξεκίνησε το 2021

You May Also Like

ESGreece

Με γνώμονα τον περιορισμό των παγκόσμιων αερίων του θερμοκηπίου και την προστασία του περιβάλλοντος, η ΑΒ Βασιλόπουλος δημιούργησε το ΑΒ Climate Hub, έναν ιστότοπο...

ESGreece

Η Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC) συγκεντρώνει τις υψηλότερες βαθμολογίες και κατατάξεις σε 10 από τις πλέον αναγνωρισμένες αξιολογήσεις ESG, επιτυγχάνοντας κορυφαίες επιδόσεις που...

ESGreece

Την επένδυση σε έναν καινούργιο φωτοβολταϊκό σταθμό 2MW, ο οποίος έχει εγκατασταθεί στη στέγη του 2ου εργοστασίου της, ανακοίνωσε η βιομηχανία γάλακτος Όμηρος. Ο...

ESGreece

Δάνειο ύψους €60 εκατ. έλαβε η ProCredit Bank Bulgaria από την EBRD με στόχο να χρηματοδοτήσει νέο κύκλο πράσινων επενδύσεων, τόσο στην Βουλγαρία, όσο...