Connect with us

Hi, what are you looking for?

ESGreece

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη στο επίκεντρο της Στρατηγικής της ΜΕΓΑ

Η ΜΕΓΑ, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής προϊόντων Ατομικής Υγιεινής στην Ευρώπη, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την διαχρονική εφαρμογή βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών σε όλες τις δράσεις και δραστηριότητές της.
Η συστηματική παρακολούθηση επικαιροποιημένων κριτηρίων ESG για την προώθηση της καλής διακυβέρνησης και του βιώσιμου επιχειρείν, καθώς και η περιοδική δημοσιοποίηση των σχετικών επιδόσεων επιτρέπει στην 100% ελληνική εταιρεία να λειτουργεί με γνώμονα τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στους τρείς πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης: Περιβάλλον – Κοινωνία – Οικονομία.
Η ΜΕΓΑ αποδεικνύει έμπρακτα την ιδιαίτερη ευαισθησία της σε θέματα περιβάλλοντος και βιωσιμότητας, ακολουθώντας διαχρονικά μια πορεία ευθύνης, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πληθώρα δράσεων δημιουργίας θετικού περιβαλλοντικού και κοινωνικού αντικτύπου.

Ευθυγράμμιση με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης
Η ΜΕΓΑ έχει υιοθετήσει την ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για το 2030, όπως αυτή εκφράζεται από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030 (Sustainable Development Goals). Η εταιρεία συμβάλλει στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, παρακολουθεί διαρκώς τις σχετικές επιδόσεις της και παρουσιάζει αναλυτικά την πρόοδό της στον απολογισμό βιώσιμης ανάπτυξης.
Έμπρακτη συνεισφορά στους παρακάτω στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Πρόγραμμα Act Green
Η ΜΕΓΑ έχει σχεδιάσει το Στρατηγικό Πρόγραμμα Βιωσιμότητας Act Green, με συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, που περιλαμβάνει τρεις χρονολογίες – σταθμούς: 2023 – 2030 – 2050.
Συγκεκριμένα, με το Act Green στοχεύει στην δημιουργία θετικού περιβαλλοντικού αντικτύπου μέσω του ουσιαστικού επανασχεδιασμού των προϊόντων της (REDESIGN), υιοθετώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, πετυχαίνοντας σημαντικά επίπεδα επαναχρησιμοποίησης υλικών (RECYCLE) και εξοικονόμησης πόρων (REDUCE).

Στα πλαίσια του προγράμματος Act Green, έχει θέσει τους κάτωθι σημαντικούς στόχους, τους οποίους η εταιρεία υπηρετεί με συνέπεια:
1. Χρήση βαμβακιού, όπου είναι τεχνικά εφικτό, εδώ και δεκαετίες. Η ΜΕΓΑ ως παραγωγός βαμβακιού, γνωρίζει βαθιά τα προτερήματα της 100% φυτικής αυτή ίνας, σε ότι αφορά το δέρμα αλλά και το περιβάλλον.

2. Απορροφητικός πυρήνας από φυτικές ίνες

Ήδη από το 2011 γίνεται χρήση 100% ανακυκλώσιμων συσκευασιών, ενώ στόχος της εταιρείας είναι η χρήση 100% ανακυκλώσιμων συσκευασιών σε όλα τα προϊόντα ως το 2023.
Συγκεκριμένα η εταιρεία έχει προχωρήσει στις εξής πρωτοβουλίες:

Έχει ήδη περατωθεί/δρομολογηθεί:

  • Απεξάρτηση από ορυκτά καύσιμα με 100% πράσινη ηλεκτρική ενέργεια για τις παραγωγικές της δραστηριότητες, με παράλληλη αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και του ποσοστού αυτοπαραγωγής / αυτοκατανάλωσης στις εγκαταστάσεις της.
  • Ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων της εταιρείας με τους παγκόσμιους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ (Νο 6 «Καθαρό νερό και αποχέτευση», Νο 12 Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή, Νο 14 Ζωή στο νερό), θέτοντας συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους για την προστασία υδάτινων οικοσυστημάτων, την εξοικονόμηση νερού και τη μείωση του υδάτινου αποτυπώματός της.
  • Μείωση υλικών συσκευασίας κατά 10% σε όλα της τα προϊόντα έως το 2030.
  • Μείωση των καθαρών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (scope 1 & scope 2) κατά 50% μέχρι το 2030 και καθαρό μηδενισμό τους (net-zero) το 2050 (σε σχέση με το 2020).
  • Πιστή στην δέσμευσή της για βιώσιμη ανάπτυξη, η ΜΕΓΑ λειτουργεί με μειωμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στις παραγωγικές της εγκαταστάσεις, καθώς και στα γραφεία διοίκησης, κατέχοντας πράσινα πιστοποιητικά Εγγυήσεων Προέλευσης από 100% Πράσινη ενέργεια.

Διαβάστε εδώ την ολοκληρωμένη στρατηγική της ΜΕΓΑ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη.

You May Also Like

ESGreece

Με γνώμονα τον περιορισμό των παγκόσμιων αερίων του θερμοκηπίου και την προστασία του περιβάλλοντος, η ΑΒ Βασιλόπουλος δημιούργησε το ΑΒ Climate Hub, έναν ιστότοπο...

ESGreece

Η Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC) συγκεντρώνει τις υψηλότερες βαθμολογίες και κατατάξεις σε 10 από τις πλέον αναγνωρισμένες αξιολογήσεις ESG, επιτυγχάνοντας κορυφαίες επιδόσεις που...

ESGreece

Την επένδυση σε έναν καινούργιο φωτοβολταϊκό σταθμό 2MW, ο οποίος έχει εγκατασταθεί στη στέγη του 2ου εργοστασίου της, ανακοίνωσε η βιομηχανία γάλακτος Όμηρος. Ο...

ESGreece

Δάνειο ύψους €60 εκατ. έλαβε η ProCredit Bank Bulgaria από την EBRD με στόχο να χρηματοδοτήσει νέο κύκλο πράσινων επενδύσεων, τόσο στην Βουλγαρία, όσο...