Connect with us

Hi, what are you looking for?

ESGreece

Π. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ: “Άνω των €3 δις Οι απαιτούμενες επενδύσεις στον κλάδο”

Για την ενίσχυση ων επενδύσεων στον αιολογικό κλάδο μίλησε, μεταξύ άλλων ο Παναγιώτης Παπασταματίου, CEO της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας στο ESGreece, υπογραμμίζοντας ότι κατά την τρέχουσα δεκαετία απαιτούνται αιολικές επενδύσεις τουλάχιστον €3 δισ.

– Ποια είναι η προοπτική της Αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα; Τα υφιστάμενα αιολικά πάρκα καλύπτουν το αιολικό δυναμικό της χώρας;

Η Ελλάδα είναι μία χώρα με πλούσιο αιολικό δυναμικό. Από την αρχαιότητα οι άνθρωποι και οι κοινότητές της χρησιμοποιούσαν τον άνεμο για διάφορες δραστηριότητές τους. Αυτό εξακολουθούμε να κάνουμε και σήμερα. Η αιολική ισχύς της Ελλάδος το πρώτο εξάμηνο του 2021 ήταν 4.374MW. Αυτό όμως δεν αρκεί. Βάσει του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα πρέπει η χώρα μας μέχρι το 2030 να μειώσει τη συμμετοχή των ορυκτών καυσίμων στο ενεργειακό μείγμα και να αυξήσει σημαντικά το μερίδιο συμμετοχής των ΑΠΕ στην κατανάλωση ηλεκτρισμού στο 61%. Ο στόχος αυτός αναμένεται να αυξηθεί καθώς αυξήθηκε ο ευρωπαϊκός στόχος μείωσης εκπομπών το 2030 στο 55%. Συνεπώς, θα αυξηθεί και ο στόχος παραγωγής ενέργειας από τον άνεμο.

– Όπως είπατε, η Ελλάδα είναι μια χώρα με μεγάλο αιολικό δυναμικό. Τι δυνατότητες δίνει αυτό σε επίπεδο επενδύσεων;

Η αιολική ενέργεια είναι ο 100% βεβαιωμένος ενεργειακός πλούτος της χώρας. Αυτός ο πλούτος πρέπει να αξιοποιηθεί για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική ευημερία.

Είναι θετικό ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι επενδύσεις στον αιολικό κλάδο, ο οποίος χαρακτηρίζεται από πλουραλισμό. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2021 ολοκληρώθηκαν αιολικές επενδύσεις €260 εκατ. περίπου από 12 διαφορετικούς επενδυτικούς ομίλους. Το 2020 οι αιολικές επενδύσεις ξεπέρασαν τα €500 εκατ. και υπήρξαν 20 διαφορετικοί όμιλοι που συνέδεσαν νέα αιολικά πάρκα στο δίκτυο. Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν τη δυναμικότητα του κλάδου παρά τις δυσκολίες εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης.

Φυσικά τα μεγέθη αυτά αναμένεται να αυξηθούν, λόγω της αύξησης του μεριδίου συμμετοχής της αιολικής ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα. Κατά την τρέχουσα δεκαετία απαιτούνται αιολικές επενδύσεις τουλάχιστον €3 δισ. Επιπλέον, η προοπτική κατασκευής θαλάσσιων αιολικών πάρκων και στη χώρα μας, θα αυξήσει ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον εγχώριων αλλά και ξένων επενδυτών.

– Πόσο σημαντικά θεωρείτε ότι είναι τα θέματα των ESG σε ό,τι αφορά την δυνατότητα προσέλκυσης επενδύσεων αλλά και χρηματοδότησης των επενδυτικών προγραμμάτων μιας επιχείρησης/ενός φορέα στον τομέα της αιολικής ενέργειας;

Η υιοθέτηση των κριτηρίων ESG αποτελεί μια ανερχόμενη τάση από όλο και περισσότερες επιχειρήσεις, κυρίως στο εξωτερικό αλλά στην Ελλάδα. Αυτό είναι θετικό, καθώς συμβάλει στην βιωσιμότητα της επιχείρησης και στην εναρμόνισή της με τις πολιτικές των Ηνωμένων Εθνών για βιώσιμη ανάπτυξη στον επιχειρηματικό τομέα.

Η αιολική ενέργεια και γενικά οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις – όλες τις επιχειρήσεις, και τις μην ενεργειακές- να συμμορφωθούν με τα κριτήρια ESG. Επομένως, η διεύρυνση και η εμπέδωση της έννοιας ESG ήδη βοηθά, και θα βοηθήσει περισσότερο στο μέλλον, στην προσέλκυση και άλλων επενδύσεων και χρηματοδοτήσεων στην αιολική ενέργεια.

– Γενικότερα, σε τι επίπεδο βρίσκονται οι ελληνικές επιχειρήσεις ΑΠΕ σε ό,τι αφορά την υιοθέτηση κριτηρίων ESG στη λειτουργία τους;

Στην Ελλάδα, οι επιχειρήσεις -αναφέρομαι σε όλες και όχι ειδικά στον ενεργειακό κλάδο- κατατάσσονται κάτω του µέσου όρου σε σχέση µε τις συνολικές επιδόσεις τους σε ESG θέµατα και έχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης σε ζητήµατα εταιρικής διακυβέρνησης και περιβάλλοντος συγκριτικά µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.  Περαιτέρω έχω την αίσθηση ότι οι ελληνικές αιολικές επιχειρήσεις είναι από τις πιο προωθημένες ελληνικές επιχειρήσεις σε θέματα ESG.

Κατ’ αρχάς η αιολική ενέργεια αποτελεί μια φιλοπεριβαλλοντική δραστηριότητα με σημαντική προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, μέσω της παροχής φθηνής και καθαρής ενέργειας, αλλά και μέσω των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που πραγματοποιούν οι εταιρείες του κλάδου. Συνεπώς, κατά μια γενική έννοια, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο διαθέτουν τις προϋποθέσεις για να πληρούν τα δύο πρώτα κριτήρια. Προφανώς όμως υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν.

– Υπάρχει μεγάλη συζήτηση για την επίδραση των αιολικών πάρκων στο φυσικό περιβάλλον. Είναι πράγματι έτσι; Υπάρχουν τρόποι να αποφεύγονται τυχόν επιπτώσεις;

Την τελευταία περίοδο έχει αυξηθεί η υλοποίηση αιολικών πάρκων και μαζί έχουν αυξηθεί οι προβληματισμοί, οι συζητήσεις και η ένταση. Υπάρχουν αντιδράσεις και ισχυρισμοί που υποστηρίζουν ότι η αιολική ενέργεια βλάπτει το περιβάλλον. Κάτι τέτοιο είναι αναληθές. Η αιολική ενέργεια είναι μία φιλική προς το περιβάλλον δραστηριότητα που αναμφισβήτητα καταπολεμά την κλιματική αλλαγή. Όπως και κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, έχει επιπτώσεις οι οποίες όμως είναι μετρήσιμες, σημειακές και γνωστές εκ των προτέρων σε αντίθεση με τις συμβατικές πηγές ενέργειας και την πυρηνική ενέργεια. Οι επιπτώσεις αυτές μπορεί να ελαχιστοποιηθούν με ορθή χωροθέτηση και κατάλληλα μέτρα που προβλέπονται στους περιβαλλοντικούς όρους.

Σε μία προσπάθεια καταπολέμησης των fake news που διακινούνται γύρω από την αιολική ενέργεια, η ΕΛΕΤΑΕΝ, με την πρωτοβουλία ask4wind.gr παρουσιάζει με απλό και εύληπτο τρόπο τις απαντήσεις σε 22 Μύθους μαζί με τις πηγές και τη βιβλιογραφία.

– Η θαλάσσια αιολική ενέργεια μπαίνει πλέον στο χάρτη. Τι ιδιαιτερότητες θα λέγατε ότι έχει, και πώς θα πρέπει να προσεγγίσει τα κριτήρια ESG;

Η θαλάσσια αιολική ενέργεια αναμένεται να είναι η σημαντικότερη πηγή ηλεκτροπαραγωγής  στην Ευρώπη το 2040. Η Ελλάδα πρέπει να εκμεταλλευθεί το πλούσιο αιολικό δυναμικό του Αιγαίου, καθώς η θαλάσσια αιολική ενέργεια μπορεί να προσφέρει μεγάλες ποσότητες ισχύος, με σημαντική ανάπτυξη της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Σε σχέση με χερσαίες εγκαταστάσεις, τα θαλάσσια αιολικά πάρκα  έχουν μεγαλύτερο κόστος κατασκευής, τόσο ανά μονάδα ισχύος αλλά και επειδή έχουν πολύ μεγαλύτερο μέγεθος. Συνεπώς η ανάγκη σε κεφάλαια, τραπεζικά και ίδια, θα είναι πολύ μεγαλύτερη συγκριτικά με τα χερσαία αιολικά πάρκα. Οπότε είναι πιο κρίσιμο για μια επιχείρηση να έχει υιοθετήσει κριτήρια ESG, ώστε να εξασφαλίσει ευκολότερη πρόσβαση σε χρηµατοδότηση και επενδυτικά κεφάλαια.

Στέλλα Αυγουστάκη

stella@notice.gr

You May Also Like

ESGreece

Με γνώμονα τον περιορισμό των παγκόσμιων αερίων του θερμοκηπίου και την προστασία του περιβάλλοντος, η ΑΒ Βασιλόπουλος δημιούργησε το ΑΒ Climate Hub, έναν ιστότοπο...

ESGreece

Η Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC) συγκεντρώνει τις υψηλότερες βαθμολογίες και κατατάξεις σε 10 από τις πλέον αναγνωρισμένες αξιολογήσεις ESG, επιτυγχάνοντας κορυφαίες επιδόσεις που...

ESGreece

Την επένδυση σε έναν καινούργιο φωτοβολταϊκό σταθμό 2MW, ο οποίος έχει εγκατασταθεί στη στέγη του 2ου εργοστασίου της, ανακοίνωσε η βιομηχανία γάλακτος Όμηρος. Ο...

ESGreece

Δάνειο ύψους €60 εκατ. έλαβε η ProCredit Bank Bulgaria από την EBRD με στόχο να χρηματοδοτήσει νέο κύκλο πράσινων επενδύσεων, τόσο στην Βουλγαρία, όσο...